Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Deljeno upravljanje

Financiranje v EU se izvaja na dva glavna načina: s sredstvi, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija, npr. za raziskave, in s sredstvi, ki jih skupaj upravljajo EU in države članice, npr. strukturna sklada in kohezijski sklad. EU je dodeljevanje teh sredstev zaupala državam članicam. Večina porabe EU predstavljajo sredstva pod deljenim upravljanjem.

Pri sredstvih z deljenim upravljanjem je Evropska komisija prepustila državam članicam izvajanje programov na nacionalni ravni. Države članice sredstva dodelijo končnim uporabnikom (npr. podjetjem, kmetom, občinam itd.). Države članice so odgovorne za vzpostavitev upravljavskega in nadzornega sistema, ki v skladu z zahtevami uredb zagotavlja učinkovito delovanje sistema ter tudi preprečuje, ugotavlja in popravlja nepravilnosti. Komisija preverja, ali je ureditev sistema za upravljanje in nadzor v skladu s predpisi. To opravlja tako, da ocenjuje učinkovitost delovanja sistema in po potrebi izvaja finančne popravke.

Vas zanima več?

Skupaj za regije - Regionalna politika EU 2007-2013 pdf 1 MB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji