Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Gedeeld beheer

Er zijn twee soorten EU-financiering: sommige middelen worden centraal, dus rechtstreeks door de Europese Commissie, beheerd (b.v. de middelen voor onderzoek), terwijl voor andere het beheer tussen EU en EU-landen wordt gedeeld (b.v. voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds). Voor die laatste categorie vertrouwt de EU het beheer dus toe aan de EU-landen. Overigens gebeurt het overgrote deel van de EU-uitgaven met middelen die via gedeeld beheer met de EU-landen worden beheerd.

Voor middelen die onder gedeeld beheer vallen, vraagt de Commissie de lidstaten om programma's op nationaal niveau. De EU-landen verdelen dan de middelen onder de begunstigden (b.v. bedrijven, boeren, gemeenten, enz.). Het EU-land draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het opzetten van een deugdelijk beheers- en controlesysteem, voor de goede werking van dit systeem en voor preventie, detectie en correctie van onregelmatigheden. De Commissie oefent toezicht uit door zich ervan te vergewissen dat het beheers- en controlesysteem volgens de regels is opgezet. Zij doet dit door de effectieve werking van het systeem te verifiëren en waar nodig financiële correcties te maken.

Meer details

Werken voor de regio's - Europees Regionaal Beleid 2007-2013 pdf 1 MB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte