Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Bendras valdymas

ES finansavimo lėšos yra dviejų rūšių: centralizuotai ir tiesiogiai Europos Komisijos valdomos lėšos, skiriamos, pvz., moksliniams tyrimams, ir lėšos, kurias ES ir valstybės narės valdo bendrai, pvz., struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos. Pastarųjų išteklių valdymą ES patiki valstybėms narėms. Didžiausia ES išlaidų dalis padengiama ES valstybių narių bendrai valdomomis lėšomis.

Bendrai valdomų fondų lėšas Komisija šiuo metu patiki valstybėms narėms, kurios turi įgyvendinti programas nacionaliniu lygiu. Tada valstybės narės paskirsto šias lėšas galutiniams gavėjams (pvz., įmonėms, ūkininkams, savivaldybėms ir pan.). Pagrindinė valstybės narės pareiga yra parengti valdymo ir kontrolės sistemą, atitinkančią reglamentų reikalavimus, užtikrinti, kad ši sistema būtų veiksminga, bei užkirsti kelią pažeidimams, juos nustatyti ir pašalinti. Komisija atlieka prižiūrėtojo vaidmenį, įsitikindama, kad valdymo ir kontrolės sistemos reglamentavimo taisyklės būtų tinkamos. Tam ji tikrina, ar sistema veiksminga, ir prireikus ištaiso finansines klaidas.

Išsamiau

Darbas regionams. 2007-2013 m. ES regioninė politika pdf 1 MB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos