Navigation path

Additional tools

Sanasto

Yhteinen hallinnointi

EU:n rahoitusta on pääasiassa kahdenlaista: varoja, joita Euroopan komissio hallinnoi keskitetysti ja suoraan, kuten tutkimusvarat, sekä varoja, joiden hallinnointi on jaettu EU:n ja jäsenvaltioiden kesken, kuten rakennerahastojen ja koheesiorahaston varat. EU on antanut viimeksi mainittujen varojen hallinnoinnin jäsenvaltioiden vastuulle. Suurin osa EU:n menoista liittyy varoihin, joita EU:n jäsenvaltiot hallinnoivat yhteisesti.

Yhteisesti hallinnoitujen varojen osalta komissio on antanut jäsenvaltioille vastuun ohjelmien toteuttamisesta kansallisesti. Jäsenvaltiot jakavat saamansa varat lopullisille tuensaajille, kuten yrityksille, maanviljelijöille ja kunnille. Jäsenvaltio on ensisijaisesti vastuussa hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamisesta asetusten vaatimusten mukaisesti. Sen on myös varmistettava, että järjestelmä toimii tehokkaasti, ja pyrittävä estämään, havaitsemaan ja korjaamaan sääntöjenvastaisuudet. Komissio valvoo tässä yhteydessä, että hallinto- ja valvontajärjestelmä on järjestetty asianmukaisesti. Se varmistaa, että järjestelmä toimii, ja tekee tarvittaessa rahoitusoikaisuja.

Lisätietoja

Alueiden palveluksessa - EU:n aluepolitiikka 2007-2013 pdf 1 MB] English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media