Navigation path

Additional tools

A till Ö

Landsbygdsutveckling

EU:s politik för landsbygdsutveckling ska bidra till att lösa landsbygdsområdenas problem. Politiken är en del av den övergripande politiken för att skapa tillväxt och sysselsättning i EU. De allmänna ramarna för arbetet ges i EU:s strategiska riktlinjer och rådets förordning nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Stödet till landsbygdsutveckling ska

  • stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft,
  • förbättra miljön och landsbygden,
  • höja livskvaliteten på landsbygden och uppmuntra till diversifiering av landsbygdsekonomin.

Politiken för landsbygdsutveckling har stärkts genom flera reformer av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och är nu mer marknadsinriktad. Politiken genomförs med hjälp av nationella strategiska planer och program för landsbygdsutveckling i EU-länderna.

Läs mer

Rådets förordning nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Rådets beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen 2007-2013

EU regionalpolitik: Håll dig informerad