Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Razvoj podeželja

Politika razvoja podeželja EU pomaga podeželskim območjem, da se lahko bolje odzovejo na izzive. Je del medsektorske politike za ustvarjanje gospodarske rasti in novih delovnih mest v Evropi. Strateške smernice EU zagotavljajo skupni okvir, splošna pravila pa določa Uredba Sveta št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Uredba je opredelila tri prednostna področja (t. i. osi):

  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja;
  • izboljšanje okolja in podeželja;
  • izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva.

Reforme skupne kmetijske politike (SKP) so okrepile politiko razvoja podeželja, ki je zdaj tržno usmerjena. V državah članicah (na nacionalni ali podnacionalni ravni) se izvaja z nacionalnimi strateškimi načrti in programi razvoja podeželja.

Vas zanima več?

Uredba Sveta št. 1698/2005/ES o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Sklep Sveta št. 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007-2013)

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji