Navigation path

Additional tools

od A po Z

Rozvoj vidieka

EÚ sa svojou politikou v oblasti rozvoja vidieka snaží pomôcť vidieckym oblastiam pri riešení ich problémov. Je súčasťou širšej politiky zameranej na stimuláciu rastu a zamestnanosti v Európe. Strategické usmernenia EÚ poskytujú celkový politický rámec a všeobecné pravidlá sa uvedené v nariadení Rady č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Nariadenie ustanovuje tri prioritné oblasti, tzv. osi:

  • zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva;
  • zlepšenie životného prostredia a vidieka;
  • zlepšenie kvality života a diverzifikácia ekonomiky vo vidieckych oblastiach.

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka, ktorá bola posilnená radom reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky, vychádza z nového, trhovo orientovaného prístupu. Táto politika sa v členských štátoch realizuje na národnej a miestnej úrovni prostredníctvom národných strategických plánov a programov rozvoja vidieka.

Viac informácií

Nariadenie Rady 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Rozhodnutie Rady 2006/144/ES - Strategické usmernenia Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka 2007 - 2013

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá