Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Dezvoltare rurală

Politica UE privind dezvoltarea rurală ajută zonele rurale să facă faţă provocărilor cu care se confruntă. Face parte integrantă dintr-o abordarea politică orizontală privind favorizarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă în Europa. Orientările strategice ale UE constituie cadrul politic general. Regulamentul nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) stabileşte regulile generale. Regulamentul identifică trei aspecte prioritare:

  • creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură
  • ameliorarea condiţiilor de mediu şi acordarea de sprijin pentru gestionarea spaţiului rural
  • îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale.

Politica referitoare la dezvoltarea rurală este sprijinită de o serie de reforme privind politica agricolă comună (PAC) şi promovează o nouă abordare orientată către piaţă. Este pusă în aplicare prin intermediul planurilor strategice naţionale şi al programelor de dezvoltare rurală din statele membre (la nivel naţional şi subnaţional).

Mai multe detalii

Regulamentul nr. 1698/2005 al Consiliului privind instituirea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Decizia 2006/144/CE a Consiliului din 20 februarie 2006 privind orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013)

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale