Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Plattelandsontwikkeling

Het EU-plattelandsontwikkelingsbeleid helpt landelijke gebieden bij de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, en past in het horizontale beleid om groei en banen te scheppen. Strategische EU-richtsnoeren zorgen voor een algemeen beleidskader en Verordening nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) bevat algemene voorschriften. Die verordening onderscheidt drie prioritaire terreinen of "zwaartepunten":

  • de landbouw- en bosbouwsector concurrerender maken
  • het milieu en het platteland verbeteren
  • de levenskwaliteit in stedelijke gebieden en de diversiteit van de plattelandseconomie verbeteren

Het plattelandsontwikkelingsbeleid is versterkt door een reeks hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en ondersteunt een nieuwe marktgerichte benadering. Het wordt tenuitvoergelegd via nationale strategische plannen en plattelandsontwikkelingsprogramma's in de EU-landen (op nationaal of sub-nationaal niveau).

Meer details

Verordening nr. 1698/2005/EU van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Besluit nr. 2006/144/EU van de Raad inzake communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013)

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte