Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Vidékfejlesztés

A vidékfejlesztésre irányuló uniós politika a vidéki térségeknek hivatott segíteni abban, hogy sikeresen szembenézzenek a rájuk váró kihívásokkal. A vidékfejlesztés az európai növekedést és munkahelyteremtést célzó horizontális politikai megközelítés része. A politika átfogó keretét az EU stratégiai iránymutatásai biztosítják, az általános szabályokat pedig az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005 tanácsi rendelet rögzíti. A rendelet három kulcsfontosságú területet (tengelyt) jelöl ki, melyek a következők:

  • a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása;
  • a környezet és a vidék fejlesztése;
  • a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása.

A közös agrárpolitika (KAP) terén végrehajtott reformok megerősítették a vidékfejlesztési politikát, amely így új, piacorientált megközelítést alkalmaz. A vidékfejlesztési politika célkitűzéseit a tagállamok nemzeti stratégiai tervek és vidékfejlesztési programok segítségével valósítják meg.

További információk

A Tanács 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

A Tanács 2006/144/EK határozata a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007-2013 közötti programozási időszak)

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok