Navigation path

Additional tools

Sanasto

Maaseudun kehittäminen

EU:n maaseudun kehittämispolitiikalla autetaan maaseutualueita vastaamaan niihin kohdistuviin haasteisiin. Se on osa EU:n monialaista politiikkaa, jolla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä. EU:n strategiset suuntaviivat muodostavat kehittämistoimille poliittisen toimintakehyksen, kun taas yleisistä säännöistä säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 (asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maaseudun kehittämiseen). Asetuksessa määritellään kolme ensisijaista toimintalinjaa, jotka ovat

  • maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen
  • ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen
  • maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen.

Maaseudun kehittämispolitiikkaa on tehostettu useilla yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksilla, ja siinä on alettu noudattaa uutta markkinasuuntautunutta lähestymistapaa. Kehittämispolitiikkaa toteutetaan kansallisten strategiasuunnitelmien ja jäsenvaltioiden (kansallisten tai alueellisten) maaseudun kehittämisohjelmien kautta.

Lisätietoja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005

Maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007-2013) tehty neuvoston päätös 2006/144/EY

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media