Navigation path

Additional tools

A til Å

Udvikling af landdistrikterne

EU's politik for udvikling af landdistrikterne hjælper landdistrikterne med at tackle de udfordringer, de står over for, og indgår i en bred politikmodel, der skal skabe vækst og beskæftigelse i EU. EU's strategiske retningslinjer udstikker de overordnede rammer for politikken, og de generelle bestemmelser er fastsat i Rådets forordning 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. Forordningen opstiller tre prioriterede indsatsområder:

  • forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
  • forbedring af miljøet og landskabet
  • forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af de økonomiske aktiviteter.

Politikken for udvikling af landdistrikterne er blevet styrket ved en række reformer af den fælles landbrugspolitik og understøtter en ny markedsorienteret tilgang. Den føres ud i livet med nationale strategiplaner og programmer for udvikling af landdistrikterne i medlemslandene (på nationalt eller lavere plan).

Læs mere

Rådets forordning (EF) 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Rådets afgørelse 2006/144/EF om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013)

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!