Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Rozvoj venkova

Politika EU v oblasti rozvoje venkova pomáhá venkovským oblastem řešit problémy, jimž čelí, a zároveň funguje jako součást strategie na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě. Celkový rámec politiky je obsažen ve strategických směrech EU a obecná pravidla stanoví nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Nařízení určuje tři prioritní oblasti, tzv. osy:

  • zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  • zlepšování životního prostředí a krajiny
  • zvyšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace venkovského hospodářství

Politika rozvoje venkova byla posílena řadou reforem společné zemědělské politiky (SZP) a jde nyní cestou větší tržní orientace. Provádí se prostřednictvím národních strategických plánů a programů pro rozvoj venkova na vnitrostátní (státní či podstátní) úrovni.

Další podrobnosti

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Rozhodnutí Rady 2006/144/ES - strategické směry Společenství pro rozvoj venkova na období 2007-2013

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média