Navigation path

Additional tools

A till Ö

Förordningar

Förordningar gäller omedelbart och likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen. EU:s sammanhållningspolitik regleras oftast i förordningar.

Läs mer

EUR-Lex - Ingång till EU-lagstiftningen English

Förordningar om sammanhållningspolitiken

EU regionalpolitik: Håll dig informerad