Navigation path

Additional tools

od A po Z

Nariadenia

Nariadenia sú najpriamejším typom právnych aktov Európskej únie. Majú všeobecnú platnosť, sú záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Právna úprava v oblasti politiky súdržnosti EÚ má obvykle formu nariadení.

Viac informácií

EUR-Lex: Legislatíva Európskej únie English

nariadenia v oblasti politiky súdržnosti

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá