Navigation path

Additional tools

Sanasto

Asetukset

Asetus on EU:n lainsäädännön vahvin väline. Asetukset ovat yleisesti sovellettavia ja kokonaisuudessaan sitovia, ja ne voidaan panna sellaisenaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvä lainsäädäntö laaditaan yleensä asetusten muodossa.

Lisätietoja

EUR-Lex - Euroopan unionin lainsäädäntö English

Koheesiopolitiikkaa koskevat asetukset

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media