Navigation path

Additional tools

A–Y

Määrused

Määrus on ELi õigusaktidest tugevaim. Määrus on üldine, tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav õigusakt. ELi ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevad õigusaktid on tavaliselt määrused.

Lisateave

EUR-Lex: Euroopa Liidu õigusaktid English

Ühtekuuluvuspoliitika määrused

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis