Navigation path

Additional tools

A til Å

Forordninger

Forordninger er den stærkeste reguleringsform i EU's lovhierarki. De er almengyldige og bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemslandene. EU's samhørighedspolitik fastsættes normalt i forordninger.

Læs mere

EUR-Lex: Adgang til EU-lovgivningen English

Forordninger om samhørighedspolitikken

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!