Navigation path

Additional tools

Sanasto

RegioStar-palkinnot innovatiivisille hankkeille

RegioStar-palkinnot ovat osa komission Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitetta, jonka tarkoituksena on edistää innovointia lisäämällä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa Euroopan alueiden välillä.

Vuosittain järjestettävässä RegioStar-palkintotilaisuudessa esitellään ja palkitaan EU:n aluetukea saaneita aluekehityshankkeita. Palkinnot annetaan innovatiivisille hankkeille, joista muutkin alueet voivat saada malleja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa tai tutkimus- tai yritystoiminnan tukemista varten.

RegioStar-ehdokkaiksi nimetään hankkeita, jotka ovat innovatiivisia, noudattavat kestävän kehityksen periaatteita ja ovat vaikuttaneet myönteisesti alueensa talouteen. Edellytyksenä on myös, että hankkeista saaduilla tuloksilla voidaan tehostaa paikallista, alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja

RegioStar-sivusto English Français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media