Navigation path

Additional tools

A till Ö

Regioner för ekonomisk förändring

Initiativet Regioner för ekonomisk förändring kompletterar målet europeiskt territoriellt samarbete för 2007-2013. Syftet är att främja utbyte av goda lösningar mellan regionerna och på så sätt bidra till innovativa projekt. Initiativet är ett led i EU:s strategiska mål för att öka tillväxten och sysselsättningen i EU.

Nätverksprojekt med koppling till initiativet finansieras via Interreg IVC - programmet för interregionalt samarbete - och Urbact II - samarbetsprogram i stadsfrågor. Programmen har en gemensam budget på 375 miljoner euro för perioden 2007-2013. EU-kommissionen kan utnämna vissa nätverk till "snabba nätverk" om de gör en särskild insats så att bra idéer når de viktigaste investeringsprogram som får struktur- och sammanhållningsanslag.

I initiativet Regioner för ekonomisk förändring ingår också informationsverksamhet. Kommissionen anordnar t.ex. en årlig konferens där de bästa regionala innovationsprojekten belönas med RegioStars-priser.

Läs mer

Regioner för ekonomisk förändring - webbplats English English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad