Navigation path

Additional tools

od A po Z

Regióny za ekonomickú zmenu

Iniciatíva Regióny za ekonomickú zmenu slúži na podporu cieľa Územná spolupráca. Je zameraná na podporu výmeny osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi s cieľom stimulovať inovácie. Táto iniciatíva prispieva k tomu, aby sa prostredníctvom politiky súdržnosti podporili strategické ciele EÚ v oblasti podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Činnosti zamerané na tvorbu a rozvoj sietí sa v rámci iniciatívy budú realizovať prostredníctvom medziregionálneho programu spolupráce INTERREG IVC a prostredníctvom programu spolupráce pre problematiku miest URBACT II. Tieto programy majú spolu rozpočet 375 mil. EUR (2007 - 2013). Iniciatíva poskytuje Komisii možnosť označiť niektoré projekty ako cielené siete. Takéto projekty sa zameriavajú hlavne na to, aby boli osvedčené postupy k dispozícii v rámci hlavných investičných programov, ktoré sú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Iniciatíva Regióny za ekonomickú zmenu zahŕňa aj činnosti zamerané na šírenie informácií a komunikáciu. Komisia organizuje každoročne konferenciu, na ktorej sú najlepšie regionálne inovatívne projekty odmenené cenou RegioStars.

Viac informácií

Domovská stránka iniciatívy Regióny za ekonomickú zmenu English English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá