Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Regiunile pentru schimbarea economică

"Regiunile pentru schimbarea economică" este o iniţiativă care vine în sprijinul obiectivului de cooperare teritorială al politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Iniţiativa este menită să promoveze schimbul de bune practici între regiunile UE, ca o modalitate de a încuraja inovarea şi vine în sprijinul politicii regionale pentru a susţine obiectivele strategice ale UE privind promovarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă în Europa.

Activităţile de reţea din cadrul acestei iniţiative se vor derula în cadrul programului de cooperare interregională, INTERREG IVC şi al programului de cooperere urbană, URBACT II. Aceste programe dispun de un buget total de 375 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Iniţiativa oferă Comisiei posibilitatea de a identifica proiectele "fast-track", reţele care depun eforturi speciale pentru a se asigura că cele mai bune idei sunt consacrate principalelor programe de investiţii care beneficiază de finanţare din fondurile structurale şi Fondul de coeziune.

De asemenea, această iniţiativă prevede activităţi de difuzare şi comunicare. Comisia Europeană organizează o conferinţă anuală în cadrul căreia cele mai bune proiecte de inovare regională sunt premiate cu titlul "RegioStars".

Mai multe detalii

Regiunile pentru schimbarea economică English English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale