Navigation path

Additional tools

Sanasto

Alueet talouden muutosten edistäjinä

Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloite täydentää koheesiopolitiikan alueellisen yhteistyön tavoitetta kaudella 2007-2013. Tavoitteena on edistää innovointia lisäämällä hyvien käytäntöjen vaihtoa Euroopan eri alueiden välillä. Aloitteen avulla aluepolitiikalla pystytään entistä paremmin tukemaan EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamista eli lisäämään kasvua ja työllisyyttä kaikkialla Euroopassa.

Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitteeseen kuuluvia verkottumistoimia toteutetaan alueiden välisen yhteistyöohjelman Interreg IVC:n ja kaupunkialueiden yhteistyöohjelman Urbact II:n kautta. Kaudella 2007-2013 näiden ohjelmien määrärahat ovat 375 miljoonaa euroa. Aloitteen puitteissa voidaan perustaa ns. fast track -verkkoja, joiden avulla pyritään varmistamaan hyvien käytäntöjen leviäminen nopeasti EU:n rakenne- ja koheesiovaroilla tuettaviin pääohjelmiin.

Aloite käsittää myös tiedotus- ja viestintätoimia. Komissio järjestää vuosittain konferenssin, jossa parhaat alueelliset innovaatiohankkeet palkitaan RegioStar-palkinnoilla.

Lisätietoja

Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitteen sivusto English English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media