Navigation path

Additional tools

A til Å

Regioner for økonomisk forandring

Initiativet "regioner for økonomisk forandring" er et supplement til samhørighedspolitikkens mål om territorialt samarbejde for 2007-2013. Det skal fremme udveksling af god praksis mellem europæiske regioner for at stimulere innovationen. Initiativet vil hjælpe regionalpolitikken med at understøtte EU's strategiske mål om øget vækst og beskæftigelse i hele Europa.

Netværksprojekterne under "regioner for økonomisk forandring" tilrettelægges gennem Interreg IVC-programmet for interregionalt samarbejde og Urbact II-programmet for samarbejde om byspørgsmål. De to programmer har et samlet budget på 375 millioner euro for perioden 2007-2013. Initiativet giver Kommissionen mulighed for at betegne nogle projekter som hurtige netværk, hvis de gør en særlig indsats for at sikre, at gode idéer formidles til de vigtigste investeringsprogrammer, som får struktur- og samhørighedsstøtte af EU.

"Regioner for økonomisk forandring" omfatter også formidlings- og kommunikationsprojekter. Kommissionen holder en årlig konference, hvor man uddeler "RegioStars"-priser til de mest innovative regionale projekter.

Læs mere

Regioner for økonomisk forandring (hjemmeside) English English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!