Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Regiony pro hospodářskou změnu

"Regiony pro hospodářskou změnu" je iniciativa doplňující cíl "Evropská územní spolupráce" v rámci politiky soudržnosti na období 2007-2013. Iniciativa podněcuje výměnu osvědčených postupů mezi evropskými regiony s cílem podpořit inovace. Přispívá tak k plnění strategických cílů EU týkajících se podpory růstu a zaměstnanosti v Evropě.

Komunikace mezi regiony probíhá skrze program meziregionální spolupráce INTERREG IVC a program spolupráce měst URBACT II. Celkový rozpočet obou programů na období 2007-2013 činí 375 milionů eur. Iniciativa Komisi umožňuje vyzdvihnout některé projekty a zajistit jejich rychlé rozšíření, aby se dobré nápady dostaly k hlavním investičním programům financovaným ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti.

Iniciativa "Regiony pro hospodářskou změnu" zahrnuje též propagační a komunikační aktivity. Komise pořádá výroční konferenci, na které odměňuje nejlepší regionální projekty s inovativním přístupem cenami "RegioStars".

Další podrobnosti

Stránky iniciativy Regiony pro hospodářskou změnu English English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média