Navigation path

Additional tools

A till Ö

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

Det här är ett av de tre målen för EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013. Det ska stärka konkurrenskraften, attraktionskraften och sysselsättningen i de regioner som inte ingår i konvergensmålet som gäller de minst gynnade regionerna. Målet ska också bidra till ekonomiska och sociala förändringar samt främja innovation, företagande, miljöskydd, tillgänglighet, anpassningsförmåga och en arbetsmarknad för alla. Det finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

168 EU-regioner (med totalt 314 miljoner invånare) kan få stöd. De stödberättigade regionerna är:

  • Regioner som omfattades av konvergensmålet (mål 1) under perioden 2000-2006, men som inte längre uppfyller kriterierna för regionalt stöd enligt detta mål och nu får övergångsstöd. Listan över dessa regioner gäller under 2007-2013.
  • Alla andra EU-regioner som inte omfattas av konvergensmålet.

Läs mer

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

EU regionalpolitik: Håll dig informerad