Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

To je eden od treh prednostnih ciljev evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013. Okrepiti želi konkurenčnost in privlačnost regij, ki niso vključene v cilj konvergence (ta zajema najbolj prikrajšane regije), ter zaposlovanje v teh regijah. Krepi pripravljenost na gospodarske in družbene spremembe, spodbuja inovacije, podjetništvo, varstvo okolja, dostopnost, prilagodljivost in razvoj vključujočih trgov dela. Finančna sredstva prispevata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS).

V 27 državah članicah bo do sredstev skupaj upravičenih 168 regij, kar predstavlja približno 314 milijonov prebivalcev. Upravičene so:

  • regije, ki so bile v obdobju 2000-2006 zajete v v Cilju 1, in ne izpolnjujejo več meril regionalne upravičenosti iz konvergenčnega cilja, zdaj pa prejemajo prehodno podporo. Seznam teh regij je bil ustrezno spremenjen in bo veljal od leta 2007 do leta 2013;
  • vse druge regije EU, ki niso zajete v cilju konvergence.

Vas zanima več?

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji