Navigation path

Additional tools

od A po Z

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Ide o jeden z troch cieľov v rámci európskej politiky súdržnosti 2007 - 2013, ktorý sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a investičnej atraktívnosti regiónov, ktoré neboli zaradené do cieľa Konvergencia. Tento cieľ bol vytvorený na presadzovanie hospodárskych a sociálnych zmien, podporu inovácií, podnikania, ochrany životného hospodárstva, adaptability a vytvorenie inkluzívnych trhov práce. Je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF).

V 27 členských štátoch EÚ je na čerpanie finančnej podpory v rámci tohto cieľa oprávnených 168 regiónov, v ktorých žije približne 314 miliónov obyvateľov. Medzi tieto regióny patria:

  • regióny, na ktoré sa v období 2000 - 2006 vzťahoval Cieľ 1 a ktoré už nespĺňajú podmienky cieľa Konvergencia a v súčasnosti dostávajú prechodnú pomoc. Zoznam týchto regiónov bol schválený a je platný od roku 2007 do roku 2013.
  • všetky ostatné regióny EÚ, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia

Viac informácií

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá