Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Obiectivul "Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă"

Este unul din cele trei obiective ale politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013. Obiectivul "Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă" vizează consolidarea competitivităţii şi sporirea atractivităţii, precum şi favorizarea ocupării forţei de muncă în regiunile care nu fac parte din obiectivul "Convergenţă" (desemnat pentru regiunile cele mai dezavantajate). Acest obiectiv este menit să contribuie la prevenirea schimbărilor economice şi sociale, să promoveze inovarea, spiritul antreprenorial, protecţia mediului, accesibilitatea, adaptabilitatea şi dezvoltarea unor pieţe ale muncii incluzive. Va fi finanţat din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) şi din Fondul social european (FSE).

În total, 168 de regiuni din UE vor fi eligibile pentru finanţare, reprezentând circa 314 milioane de cetăţeni. Acestea sunt:

  • regiunile care, anterior, intrau sub incidenţa Obiectivului 1 în perioada 2000-2006, nu mai răspund criteriilor de eligibilitate ale obiectivului "Convergenţă" şi, în prezent, beneficiază de sprijin tranzitoriu (a fost alcătuită lista acestor regiuni, care va fi valabilă pentru perioada 2007-2013)
  • toate celelalte regiuni ale UE care nu sunt eligibile pentru obiectivul "Convergenţă".

Mai multe detalii

Obiectivul "Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă"

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale