Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslas

Tai vienas iš trijų prioritetinių 2007-2013 m. ES sanglaudos politikos tikslų. Jis reiškia, kad siekiama padidinti regionų, kuriuose nesiekiama konvergencijos tikslo (skirto nepalankiausių sąlygų regionams), konkurencingumą, patrauklumą ir užimtumą juose. Tikslas skirtas padėti pasirengti ekonominiams ir socialiniams pokyčiams bei inovacijoms, verslumui, aplinkos apsaugai, prieinamumui, gebėjimui prisitaikyti ir įtraukties principais grindžiamų darbo rinkų plėtrai skatinti. Jo siekimas bus finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.

27-se ES valstybėse narėse toks finansavimas galės būti skiriamas 168 regionams, kuriuose gyvena apie 314 mln. žmonių:

  • regionams, kuriuose 2000-2006 m. buvo siekiama 1 tikslo, kurie nebeatitinka konvergencijos tikslo kriterijų ir kurie dabar gauna pereinamojo laikotarpio paramą. Bus patvirtintas šių regionų sąrašas, galiosiantis 2007-2013 m.;
  • visiems kitiems ES regionams, kuriuose nesiekiama konvergencijos tikslo.

Išsamiau

Regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos