Navigation path

Additional tools

A–Y

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk on ajavahemiku 2007-2013 Euroopa ühtekuuluvuspoliitika üks kolmest esmatähtsast eesmärgist. See on suunatud nende piirkondade konkurentsõime, atraktiivsuse ja tööhõive suurendamisele, mis ei kuulu lähenemiseesmärgi alla. Viimane hõlmab kõige ebasoodsamas olukorras olevaid piirkondi. Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk on ennetada majanduslikke ja sotsiaalseid muutusi, edendada innovatsiooni, ettevõtlust ja keskkonnakaitset, suurendada juurdepääsetavust ning kohanemisvõimet ning arendada välja võrdseid võimalusi tagav tööturg. Asjaomast eesmärki rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist.

ELi 27 liikmesriigis on kõnealuse eesmärgi raames kokku 168 abikõlblikku piirkonda, kus elab kokku umbes 314 miljonit inimest. Abikõlblikud piirkonnad on järgmised:

  • programmiperioodi 2000-2006 eesmärgi 1 piirkonnad, mis ei vasta enam lähenemistoetuse saamise tingimustele ja saavad praegu üleminekutoetust. Asjaomaste piirkondade nimekiri on vastu võetud ning kehtib aastatel 2007-2013.
  • kõik muud ELi piirkonnad, mida ei kuulu lähenemiseesmärgi alla

Lisateave

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis