Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Izterjava (sredstev)

Države članice morajo Evropski komisiji povrniti sredstva, ki so jih prejela iz strukturnega sklada, v treh primerih.

Sredstva je treba povrniti, kadar se izkaže, da država članica ni potrebovala vseh finančnih prispevkov. Izterjava teh zneskov poteka v skladu s finančnimi pravili EU.

Izterjati je treba tudi sredstva, ki so jih države članice prejele potem, ko je bil projekt že zaključen.

Evropska komisija ima pravico, da zahteva povrnitev terjatev, če ugotovi, da je država članica denar iz strukturnih skladov in iz kohezijskega sklada nepravilno uporabila zaradi goljufije ali malomarnosti.

Povrnitev denarja se izvede po postopku izterjave, določenem v zakonodaji EU. Za sredstva iz kohezijskega sklada organ za potrjevanje sestavi za vsak operativni program seznam izdatkov in zahtevkov za plačilo in ga pošlje Komisiji. Organ mora tudi potrditi točnost izdatkov in oceniti njihovo skladnost z ustreznimi pravili in predpisi EU.

Če se ugotovijo neskladja med računi ali pa Komisija oziroma drugi organi z inšpekcijskimi pregledi odkrijejo neskladja, mora organ za potrjevanje nadzorovati povrnitev terjatev. Po potrebi je pri izterjavi udeležen tudi pristojni lokalni pravosodni organ.

Vas zanima več?

Izterjava (sredstev)

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji