Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Recuperarea fondurilor

Există trei situaţii în care Comisia Europeană trebuie să ceară unui stat membru rambursarea sumelor primite din fondurile structurale:

- atunci când se constată că statul membru respectiv nu a avut nevoie de toată suma primită

- în cazul în care finanţarea a fost alocată pentru o acţiune structurală deja finalizată

- dacă banii primiţi au fost gestionaţi necorespunzător (fraudă sau neglijenţă).

Pentru recuperarea banilor, pot fi activate procedurile prevăzute de dreptul comunitar în acest scop. În cazul fondurilor disponibile prin politica de coeziune, o autoritate de certificare elaborează şi trimite Comisiei un inventar al cheltuielilor şi al cererilor de plată pentru fiecare program operaţional. De asemenea, autoritatea trebuie să certifice buna gestionare a fondurilor şi să evalueze respectarea normelor şi reglementărilor comunitare.

Dacă se constată că există probleme, fie datorită discrepanţelor constatate între conturi, fie inspecţiilor efectuate de Comisie sau de alte organisme, autoritatea de certificare va trebui să monitorizeze recuperarea fondurilor. Dacă este necesar, se poate apela la sistemul juridic local pentru a contribui la aplicarea procedurii de recuperare.

Mai multe detalii

Recuperarea fondurilor

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale