Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Terugvordering (van middelen)

De Europese Commissie moet betalingen van de Structuurfondsen terugvorderen van de lidstaten in drie gevallen.

Ten eerste moeten volgens de EU-regels financiële bijdragen die uiteindelijk niet nodig blijken, worden terugbetaald.

Hetzelfde geldt wanneer een lidstaat geld heeft ontvangen voor een structurele maatregel die al afgelopen was.

En ten slotte kan de Europese Commissie geld terugvorderen dat door fraude of nalatigheid verkeerd is besteed.

De invorderingsprocedure is vastgelegd in de EU-wetgeving. Wat het cohesiebeleid betreft, zendt een certificeringsinstantie de Commissie een inventaris van de uitgaven en de betalingsverzoeken voor ieder operationeel programma. Deze autoriteit moet ook nagaan of de uitgaven correct en in overeenstemming met alle Europese regels en verordeningen zijn gedaan.

Als er in de boekhouding of bij controles door de Commissie of andere organen problemen worden vastgesteld, waakt de certificeringsautoriteit erover dat de middelen worden teruggevorderd, desnoods met de hulp van de plaatselijke rechterlijke autoriteiten.

Meer details

Terugvordering (van middelen)

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte