Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Lėšų susigrąžinimas

Europos Komisija gali paprašyti valstybių narių grąžinti joms skirtas struktūrinių fondų lėšas trimis atvejais:

1. Lėšas reikia grąžinti, jeigu atitinkamai valstybei narei buvo reikalingos ne visos išmokos. Pagal ES finansines taisykles šias lėšas reikia grąžinti.

2. Pagal ES finansines taisykles reikia grąžinti tas lėšas, kurios buvo gautos už jau baigtas struktūrines operacijas.

3. Jeigu ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšos netinkamai panaudotos sukčiaujant arba dėl aplaidumo, Europos Komisija turi teisę paprašyti atitinkamos valstybės narės šias lėšas grąžinti.

Siekiant atgauti skirtas išmokas galima pasinaudoti ES teisėje nustatytomis lėšų susigrąžinimo procedūromis. Tvirtinanti institucija parengia ir nusiunčia Komisijai kiekvienos veiklos programos, finansuojamos iš Sanglaudos fondo, išlaidų ir mokėjimo paraiškų ataskaitą. Institucija taip pat turi patvirtinti tikslias išlaidas ir įvertinti, ar jos atliktos laikantis atitinkamų ES taisyklių.

Jeigu aptinkama apskaitos netikslumų arba per Komisijos ar kitų įstaigų atliekamus patikrinimus nustatoma kitokių problemų, tvirtinanti institucija turi kontroliuoti lėšų susigrąžinimo procesą. Prireikus lėšos bus susigrąžintos pasinaudojant vietos teismų sistema.

Išsamiau

Lėšų susigrąžinimas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos