Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Visszafizetés (behajtás)

Az Európai Bizottságnak három esetben kell a strukturális alapokból nyújtott támogatás visszafizetését (behajtását) kérelmeznie egy tagállamtól:

1) Ha az adott tagállamnak nem volt szüksége a pénzügyi hozzájárulás teljes összegére, az uniós pénzügyi szabályok értelmében a megmaradt összeget vissza kell fizetnie.

2) Ha a tagállam olyan strukturális műveletre kapta a támogatást, amely már lezárult, az alapokból származó pénzt vissza kell fizetnie.

3) Ha a kedvezményezett az uniós strukturális és kohéziós alapokból származó pénzt csalás vagy hanyagság miatt helytelenül használta fel, a Bizottság felszólíthatja a kérdéses tagállamot a támogatás visszafizetésére.

Ezekben az esetekben a pénz visszaszerzése céljából az uniós jogban lefektetett visszafizetési eljárások alkalmazhatók. A kohéziós politika forrásait illetően az ún. igazoló hatóság költségelszámolást és kifizetési kérelmeket állít össze az egyes operatív programokra vonatkozóan, és elküldi azokat a Bizottságnak. A hatóságnak emellett igazolnia kell az alapokból alapból történő kifizetések pontosságát is, illetve fel kell mérnie, hogy a kifizetések megfelelnek-e a releváns közösségi szabályoknak és rendelkezéseknek.

Amennyiben a számlák vizsgálata, illetve a Bizottság vagy egyéb szervek által elvégzett ellenőrzések során problémák merülnek fel, az igazoló hatóságnak nyomon kell követnie az alapokból kifizetett összegek visszafizetését. A visszafizetés biztosítása érdekében szükség esetén a folyamatba a helyi igazságszolgáltatási rendszert is be lehet vonni.

További információk

Visszafizetés (behajtás)

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok