Navigation path

Additional tools

A til Å

Inddrivelse (af midler)

Der er tre tilfælde, hvor Kommissionen skal inddrive strukturstøtte, dvs. bede et medlemsland om at betale støtten tilbage.

For det første inddrives støtte, når det viser sig, at alle de midler, landet fik, ikke var nødvendige. EU's finansforordning kræver, at sådanne beløb betales tilbage.

For det andet kræver EU's finansforordning, at der inddrives støtte, når man har betalt penge til en strukturforanstaltning, der allerede var afsluttet.

For det tredje kan Kommissionen bede et medlemsland betale støtte tilbage, hvis midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden misbruges som følge af svig eller forsømmelse.

Inddrivelsesprocedurerne i EU-lovgivningen kan iværksættes for at få pengene tilbage. Når vi taler samhørighedsstøtte, udarbejder attesteringsmyndigheden en udgiftsoversigt og betalingsanmodninger for hvert operationelt program og sender dem til Kommissionen. Attesteringsmyndigheden skal også attestere nøjagtigheden af udgifterne og vurdere, om støtten er brugt i overensstemmelse med EU's regler.

Hvis man konstaterer et problem på grund af uregelmæssigheder i regnskaberne eller under Kommissionens eller andre organers kontrolbesøg, skal attesteringsmyndigheden overvåge, at pengene inddrives. Er det nødvendigt, tager man retslige skridt for at få pengene tilbage.

Læs mere

Inddrivelse (af midler)

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!