Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Sorazmernost

Evropska unija izvaja svoje pristojnosti po načelu sorazmernosti, ki je podobno načelu subsidiarnosti.

V skladu s tem načelom EU ukrepa samo, kjer je potrebno. V členu 5 Pogodbe o Evropski uniji je zapisano: "V skladu z načelom sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb."

Tudi pri kohezijski politiki velja tak odnos do odgovornosti in odločanja. V programskem obdobju 2007-2013 Evropska komisija uporablja načelo sorazmernosti, da bi z učinkovitejšimi pravili in predpisi zmanjšala birokratske postopke za upravljavce operativnih programov. Tako na primer o merilih za upravičenost zdaj večinoma odločajo države članice in ne več EU.

Vas zanima več?

Sorazmernost English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji