Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Proporcingumas

"Proporcingumas" reiškia būdą, kuriuo Europos Sąjunga naudojasi savo įgaliojimais. Jis taikomas labai panašiai kaip subsidiarumo principas.

Proporcingumo principas reiškia, kad, siekdama savo tikslų, ES imsis tik būtinų veiksmų. Jis įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje: "pagal proporcingumo principą Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršija to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų".

Šis atsakomybės ir sprendimų priėmimo principas taikomas įgyvendinant Sanglaudos politiką. 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu Komisija juo pasinaudojo, kad, supaprastindama taisykles ir nuostatas, sumažintų biurokratizmą, su kuriuo susiduria veiksmų programų administratoriai. Pavyzdžiui, sprendimai dėl reikalavimų atitikties taisyklių dabar daugiausia priimami nacionaliniu, o ne ES lygmeniu.

Išsamiau

Proporcingumas English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos