Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Arányosság

Az arányosság elve azt szabályozza, hogy az Európai Unió hogyan gyakorolja a hatásköreit. A szubszidiaritás elvéhez hasonlóan működik.

Az arányosság elve azt jelenti, hogy az EU csak a céljai eléréséhez szükséges mértékben avatkozik be. Ezt az alapelvet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke tartalmazza, amely a következőket mondja ki: "Az arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges."

A felelősségvállalásnak és döntéshozatalnak ez a felfogása a kohéziós politikában is érvényesül. A 2007 és 2013 közötti programozási időszakban a Bizottság az arányosság elve alapján, a szabályok és rendeletek egyszerűsítésével csökkentette az operatív programok irányításával kapcsolatos adminisztratív terheket. A támogathatóság szabályairól például immár tagállami, és nem uniós szinten születik döntés.

További információk

Arányosság English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok