Navigation path

Additional tools

Sanasto

Suhteellisuusperiaate

Suhteellisuusperiaate säätelee sitä, kuinka Euroopan unioni harjoittaa toimivaltaansa. Se muistuttaa suurelta osin toissijaisuusperiaatetta.

Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että EU:n toimien on oltava oikeasuhteisia. EU toteuttaa ainoastaan ne toimet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Periaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan, jossa todetaan seuraavaa: "Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi."

Tätä päätöksentekoon liittyvää toimintatapaa sovelletaan myös koheesiopolitiikassa. Ohjelmakaudella 2007-2013 komissio on suhteellisuusperiaatteen nojalla vähentänyt toimenpideohjelmien hallinnointiin liittyviä velvoitteita yksinkertaistamalla sääntöjä ja määräyksiä. Esimerkiksi tukikelpoisuutta koskevista säännöistä ei päätetä enää EU:n tasolla vaan kansallisesti.

Lisätietoja

Suhteellisuusperiaate English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media