Navigation path

Additional tools

A til Å

Proportionalitet

Proportionalitetsprincippet er en rettesnor for, hvordan EU skal udøve sine beføjelser. Det fungerer stort set som nærhedsprincippet.

Proportionalitetsprincippet betyder, at EU's initiativer skal stå i rimeligt forhold til målet og ikke må være mere vidtgående end nødvendigt. Princippet er fastsat i EU-traktatens artikel 5, som lyder: "I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne."

Denne tilgang til ansvar og beslutningstagning anvendes også i samhørighedspolitikken. For programmeringsperioden 2007-2013 har Kommissionen på basis af proportionalitetsprincippet strømlinet de gældende regler og forskrifter. Det har betydet mindre bureaukrati for dem, der administrerer de operationelle programmer. Reglerne om støtteberettigelse fastlægges nu f.eks. for det meste nationalt og ikke på EU-plan.

Læs mere

Proportionalitet English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!