Navigation path

Additional tools

A till Ö

Programplanering

Programplanering syftar på det administrativa arbetet i samband med varje ny programperiod. De allmänna riktlinjerna för varje specifikt strukturfondsprogram återfinns i de så kallade operativa programmen. De omfattar olika nationella eller regionala områden och ska säkra konsekvens och kontinuitet under en sjuårsperiod. Här fastställs strategiska prioriteringar, tänkbara åtgärder och anslag. Dessutom finns en sammanfattning av förvaltnings- och kontrollsystemen. Den nuvarande programperioden löper från 2007 till 2013.

Läs mer

Sammanfattning av de operativa programmen, 2000-2006 och 2007-2013 English Deutsch français

EU regionalpolitik: Håll dig informerad