Navigation path

Additional tools

od A po Z

Programovanie

Programovanie je administratívny mechanizmus, ktorý slúži na dosiahnutie cieľov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Viacročné programy (tzv. operačné programy) zabezpečujú konzistenciu a kontinuitu počas sedemročného obdobia. Programy sa vzťahujú na špecifické geografické oblasti na národnej alebo miestnej úrovni v závislosti od správneho usporiadania krajiny. Medzi ciele programov patrí identifikácia strategických priorít a indikatívnych akcií, návrh rozdelenia finančných prostriedkov a súhrn informácií o riadiacich a kontrolných systémov. Súčasné programové obdobie prebieha od roku 2007 do roku 2013.

Viac informácií

Súhrn operačných programov na obdobia 2000 - 2006 a 2007 - 2013 English Deutsch français

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá