Navigation path

Additional tools

Sanasto

Ohjelmatyö

Ohjelmatyö tarkoittaa hallinnollista menettelyä, jolla pyritään saavuttamaan rakenne- ja koheesiorahastojen tavoitteet. Monivuotisilla toimenpideohjelmilla varmistetaan johdonmukaisuus ja jatkuvuus seitsemän vuoden ohjelmakaudella. Ohjelmat käsittävät tietyn maantieteellisen alueen kansallisella tai alueellisella tasolla sen mukaan, millaisia hallintojärjestelyjä sovelletaan. Ohjelmissa määritellään strategiset painopistealueet, tehdään toimenpide-ehdotuksia, esitetään suunnitelma määrärahojen käytöstä sekä kuvataan hallinto- ja valvontajärjestelmät. Meneillään oleva ohjelmakausi kattaa vuodet 2007-2013.

Lisätietoja

Yhteenvedot kausien 2000-2006 ja 2007-2013 toimenpideohjelmista English Deutsch français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media