Navigation path

Additional tools

A–Y

Programmitöö

Programmitöö viitab haldusmehhanismile, mida kasutatakse struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi eesmärkide saavutamiseks. Mitmeaastased programmid (rakenduskavad) tagavad seitsmeaastase programmiperioodi jooksul kooskõla ja järjepidevuse. Asjaomased kavad on seotud konkreetsete geograafiliste aladega riiklikul või piirkondlikul tasandil, sõltuvalt kehtivast juhtimiskorraldusest. Rakenduskavade eesmärk on määratleda strateegilised prioriteedid ning soovituslikud meetmed, anda hinnang rahaeraldiste kohta ning ülevaade juhtimis- ja kontrollsüsteemidest. Praegune programmiperiood hõlmab ajavahemikku 2007-2013.

Lisateave

Rakenduskavade kokkuvõtted, 2000-2006 ja 2007-2013 English Deutsch français

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis