Navigation path

Additional tools

A til Å

Programmering

Med programmering menes der den administrative ordning, der bruges til at nå strukturfondenes og Samhørighedsfondens mål. Flerårige programmer - såkaldte operationelle programmer - sikrer sammenhæng og kontinuitet i en 7-års periode. Programmerne dækker afgrænsede geografiske områder på nationalt eller lavere plan, afhængigt af de indførte reguleringsordninger. Programmerne fastsætter bl.a. de strategiske prioriteter og vejledende foranstaltninger, beskriver støttemidlerne og skitserer forvaltnings- og kontrolsystemerne. Den nuværende programmeringsperiode løber fra 2007 til 2013.

Læs mere

Resuméer af de operationelle programmer, 2000-2006 og 2007-2013 English Deutsch français

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!