Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Programování

Programováním se rozumí administrativní mechanismus, jehož pomocí se plní cíle strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Víceleté programy, známé pod názvem operační programy, zajišťují konzistentnost a kontinuitu během sedmiletého období. Programy se vztahují ke konkrétním geografickým oblastem na státní či podstátní úrovni v závislosti na zvoleném správním modelu. V cílech programů jsou zejména specifikovány strategické priority a modelová opatření, vymezeny finanční příděly a popsány řídicí a kontrolní systémy. Stávající programové období probíhá od roku 2007 do roku 2013.

Další podrobnosti

Shrnutí operačních programů na období 2000-2006 a 2007-2013 English Deutsch français

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média