Navigation path

Additional tools

A till Ö

Strategi inför anslutningen

I strategin inför anslutningen fastställs ramarna för de länder som har ansökt om EU-medlemskap. Där anges t.ex. de förfaranden och prioriteringar som alla kandidatländer måste följa under den "strukturerade dialogen" med EU-institutionerna.

Strategierna anpassas till respektive kandidatland och grundar sig på:

  • Bilaterala avtal som reglerar förbindelserna mellan kandidatlandet och EU.
  • Den politiska dialogen mellan landets regering och EU.
  • Partnerskap för anslutning som anger de områden där kandidatlandet måste göra framsteg och hur mycket stöd som finns tillgängligt.
  • Nationella program för att anta EU:s regelverk. Varje kandidatland måste utarbeta ett program som visar när, hur och med vilka resurser det tänker uppfylla EU:s rättigheter och skyldigheter.
  • Kandidatländernas deltagande i EU-program, organ och kommittéer för att bekanta sig med EU:s politik och arbetssätt.

Kandidatländerna får ekonomiskt stöd under processen.

Läs mer

Översikt av kandidatländerna och bakgrundsmaterial

EU regionalpolitik: Håll dig informerad