Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Predpristopna strategija

Predpristopna strategija je okvir za države kandidatke, ki so na poti do članstva v Evropski uniji. Strategija določa postopke in prednostne naloge, ki jih morajo države kandidatke izpolniti v "strukturiranem dialogu" z institucijami EU.

Strategije se prilagajajo potrebam držav kandidatk in pri tem uporabljajo:

  • dvostranske sporazume, ki urejajo razmerje med državo kandidatko in EU;
  • politični dialog na visoki ravni med državami in EU;
  • pristopna partnerstva, ki določajo prednostna področja, na katerih morajo kandidatke napredovati, in razpoložljivo finančno pomoč;
  • nacionalne programe za sprejem pravnega reda (NPAA). Vsaka država kandidatka mora pripraviti podroben nacionalni program za sprejem pravnega reda s časovnim razporedom in oceno stroškov ter s podrobnostmi o tem, kako namerava uresničevati skupne pravice in dolžnosti EU;
  • udeležbo v programih EU, agencijah in odborih: to pomaga kandidatkam pri seznanjanju s politikami in instrumenti EU;
  • v procesu pristopa je na voljo predpristopna pomoč.

Vas zanima več?

Pregled držav kandidatk in pristopnih dokumentov

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji